Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντών του Γ.Π.Α.

Η εγγραφή στο μητρώο εθελοντών γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό ΓΠΑ που έχει το μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Για εγγραφή πατήστε εδώ